English

Shába tükre

Shába tükre

Shába tükre egy ízig-vérig mai asszony útkeresését mutatja be.

Nérya második könyve azt a negyven napot írja le, hogy miképpen talált oda Istenhez, itt a földi valóság útvesztőiben. Egy láthatatlan Mester tanításait követ-ve, hogyan keveredett ki a saját maga gyártotta kalitkából.

Otthagyva az igazgatói állását, egyik napról a másikra hogyan vetette le magá-ról azt a gúnyát, amivel harminchat évig azonosította magát. Ez a fájdalmas burok lépésről lépésre válik le hősünkről megmutatva az emberi gyengeség, szépség, félelem, kétségbeesés, és önmagára találás útjait.

Ez a történet bárkivel megeshetett volna, hiszen mindannyiunknak van egy re-génye, amelybe ha beletekintünk ott van a bölcsesség, amely vezérel bennünket, maga a név, hogy Shába bölcsességet is jelent.

Földi, nagyon is fájdalmas élethelyzetek vannak leírva ebben a könyvben. Ha úgy tetszik recept az élethez, fölülről és alulról szemlélve. A földi szférából egy asszony útkeresése. Az égi szférából egy láthatatlan Mester tanításai.

A kettő szimbiózisa a könyv. Egy csodálatos kinyílás, amelyben íze van, és fénye van mindennek. Ajánlom mindazoknak, akik készek arra, hogy szembe nézzenek önmagukkal.

Ízelítőül néhány gondolat a könyvől:

„Keresed az igazságot? Nézd, adok neked valamit. Ez egy smaragd, ez az igaz-ság. Tedd a szívedre, és látni fogsz vele, de önmagában ez nem elég. Ez egy gyémánt, ez az erő, tedd a szívedre, és lesz erőd elviselni az igazságot. Ez egy rubin, ez a szeretet, tedd a szívedre, és lesz erőd kimondani az igazságot. Ez a három ékkő szolgáljon téged utadon, mert egyik a másik nélkül nem ér semmit.

Hiába látod az igazságot, ha nincs hozzá szíved, mert akkor nem az igazságot látod.

Hiába van erőd, mert az erő önmagában vak, az erőt a szeretet teszi látóvá.”


A kötet (és első része: a Shába) megrendelhető a 06-20/956-9835-ös telefonszámon.

E-mail: erikazubor70@gmail.com

Előkészületben: Kiléptem a kertkapun

Köszönöm, hogy végigolvastad.

A kötet ára: 1990.- Ft.