English

Shába

Shába

Amikor ismeretlenül belelapozunk ebbe a könyvbe, különös érzésünk támad, mintha már láttam volna, mintha ez velem is megtörtént volna. 1994-ben íródott a könyv negyven nap alatt. Nérya álnéven író nő tollából. A könyvből kiderül, hogy milyen érintés hatására lépett ki az igazgatói székből, és egy különös sugallat hatására hogyan szülte meg önmagát negyven nap alatt. Hitt az álmaiban és racionális elmével mérve olyan bolondságokra szánta el magát, amelyre csak kevesen képesek. Az idéző-jelbe tett nyugalmas környezet biztos korlátait ott hagyva egy egészen más világba keveredett el, amelyek az álmok a látomások, egy mások számára láthatatlan erő sugallatainak engedelmeskedve kinyílott önmaga és a világ felé.

Egy mai ember útkeresése és botladozása, valamint tisztulása van ebben a könyvben megfogalmazva. Ha úgy tetszik egy levedlett karmikus kígyó-burok, amely, ha figyelmesen olvasunk a sorok között, megvált bennün­ket.

Ennek a megváltásnak egy kulcsa van, szívvel kell olvasni.

A történetben apró, de összefüggő epizódok vannak, amelyeket gom-bolyítva, mint a fonalat, saját életünk buktatói tárulnak fel, és kiúttalan-ságunk erdejében mégis van egy kicsiny fénysugár, amely a kivezető utat mutatja. Ebbe a láthatatlan fénybe kapaszkodva indul el hősünk, hogy végére érjen a több ezer éves vállaltságnak, és egy csodálatos szellemlény segítségével kijöjjön abból a kátyúból, amelybe saját magát hozta. Az il-lúzió és a valóság képei keverednek a regényben. Egy őszinte vallomás, amely ha az ember szívekhez elér, kinyitja mások szívét is, és láttatja a valódi célt a belső hit éledését.

Írója évekig tesztelte ezt az írást, majd 1998-ban kiadta könyv formá-jában. Az elmúlt években személyesen találkozott olvasóival, és saját bőrén lemérhette, hogy mit indított el az emberek lelkében az írás. A vég-eredmény mindenütt egy volt. Mindenkit önmagához vezetett el.

A kötet (és folytatása: a Shába tükre) megrendelhető a 06-20/956-9835-ös telefonszámon.

E-mail: erikazubor70@gmail.com

Köszönöm, hogy végigolvastad.

A kötet ára: 1700.- Ft.