English

Gyógyító szimbólumok

A szimbólumok különböző emberi traumák oldására szolgálnak, emelik a lélek melegét, és kinyitják a szellem ajtaját, hogy magasabb dimenziókba röpíthessenek. Tanításokat tudunk értelmezni, lehozni alacsonyabb dimenzió szintekre, hogy minden emelkedni tudjon általuk. Minden korosztály nyitott lehet rá, és mindenkinek addig a szintig működik, ameddig az illető ember beavatott. Nem veszélyeztet az, hogy túl lépünk a saját bensőnk határain, mert a szimbólum nem engedi, ha úgy tetszik értelmes intelligenciaként működik, amely tudja, hogy mire vagyunk képesek, és meddig mehetünk el, mondhatni, vigyáz ránk. A kártyák mellett Gábriel arkangyal üzenetei olvashatók.Gyógyító szimbólumok Ég és Föld egyesülése, Ember
A csodálatos lény te vagy: maga az Ember, ki tündököl a világban.
A csoda benned van, használd a varázspálcád!
S a hit, mit önmagadnak adsz, megvalósítja legőszintébb, legtisztább vágyad: ÖNMAGAD!
Lelkednek adj szárnyakat!
Testednek tápláló falatokat, mi éltet.
Benned ne legyen fájdalom, s gyere ki a fényre, mert jó nagyon!

TovábbGyógyító szimbólumok Isteni fény
Mi árad benned, kíséri utadat: óvd, szeresd, éld át melegségét s érezd, jó Embernek lenni!
Aki csak te vagy: a te belső éned és fényed.
Fogadd el kérlek!

Tovább


Gyógyító szimbólumok A kiáradás
A fény, mi belőled árad némelyeket vakká tesz, és visszatükrözi rád sötétségét.
Érezd, hogy mindkettő benned is lakozik, és ez jó!
Jó, mert így van meg az egyensúly.
Tudd: ahogy te változol, a világ is veled változik.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Vágy és óhaj a tisztaságra
Mit őszintén, tisztán, szívből vágysz, az csak a tiéd lehet, mert te tudod: mi az ami téged éltet s boldoggá tesz.
S már nem a külvilág zajára figyelsz...

Tovább


Gyógyító szimbólumok Út az egyensúly megteremtéséhez
Az út önmagadhoz a belső nyugalmon és biztonságon alapszik.
Megvalósulásod csak úgy teljes, ha gondolsz, érzel és cselekszel.
A gondolat teremtő ereje alakítja érzéseidet és cselekvésed - s a hit a szívedben, hogy mindezt megtedd!

Tovább


Gyógyító szimbólumok Irigység, önszeretet
Mit a külvilág zaja rád nyom, kimozdít önmagadból, s fényed nem látod; de ez a fény örökké benned lakozik s veled marad.
Maradj belső énednél s ne hagyd, hogy a külvilág erős zaja lerombolja, mi benned ragyog!
Hisz Ember vagy s ez jó nagyon!

Tovább


Gyógyító szimbólumok Te és a külvilág
Mit a szív kíván, néha fáj!
Ha igaz és mély a fájdalom érzése, szíved igaz, tiszta szerelemmel izzik és segít újra egyesülni önmagaddal. S ez jó nagyon!
A fájdalom és szeretet egyesítésével megtalálod önmagad, mert a szeretet ereje benned van s a külvilág fájdalmát már nem vállalod.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Az igaz szerelem
Az igaz szerelem felemel, s eggyé válik valós önmagaddal.
Áramlik, mint a folyó a medrében és életet ad a világnak!
Éld át és érezd a teremtés erejét, az eggyé olvadás gyönyörét s a boldogság forrását.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Kettéválás
Mi valaha egy volt, néha ketté válik, s útjuk másfelé visz.
De az érintés megmarad s elkísér: hisz az emlék benned él.
A szív, ha tiszta és őszinte önmagához, elfogadja a változást s keresi az újat, hol újra eggyé válhasson a mindenség érzésével. S ez jó nagyon!

Tovább


Gyógyító szimbólumok Sors
Sorsod előre látod és átéled, hisz vállalod.
Nem érted, hogy gyökered miért megy másfelé, elvégre róla származol.
A gyökér a földön tart, de te kitörsz a fényre, s nem akarsz eggyé válni már a gyökérrel.
De tudod: Belőle fejlődtél, s ő táplált életed fényében s csak általa születhettél.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Most megélése
Az életet élni kell és szeretni, s szeretve lenni!
A jelenben benne van a múlt s a jövő, a kezdet és a vég.
Mindig újat teremtesz, s egyszer minden véget ér!
S ez jó nagyon!

Tovább


Gyógyító szimbólumok Önmagad hittel szolgálni
A szolgálat nem a külvilág felemelését jelenti; hisz Isten fénye benned ragyog!
Ha ezt a fényt táplálod, szereted, s elfogadod, fényed beteríti a külvilágot - elvárás s fájdalom, ragaszkodás és függőség nélkül.
Így tudod feltétel nélkül szolgálni önmagad s a világot.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Kezdet és vég
Igazságban az igazság által az igazságért.
Az igazság keresését önmagadban láthatod, hisz a kezdet s a vég te vagy.
Hogy megtaláld összetört szíved darabjait, keresed; s ha kell, lemész a mély tenger vizébe is.
Mert a mélységek mélyéből tör fel a forrás, mely tiszta még, s lelkedben ragyog! S ez jó nagyon!

Tovább


Gyógyító szimbólumok Békében önmagaddal
Ha úgy érzed, elvesztetted a szeretetet, mi simogatta lelkedet, érezd az isteni szeretet erejét s fényét, mit szíved üzen!
Üzen, ahogy dobog: szeretlek, szeretlek.
Hisz élted vagyok s létezem!

Tovább


Gyógyító szimbólumok Rohanás, magány
Adj időt magadnak.
Ez a te életed, a tiéd s nem másé!
Hisz arra adsz időt, hogy élj: a mának s a holnapnak. A nappal után az éj következik, s így váltják egymást.
Ne gyorsíts, mert erőid széjjeláradnak, s nem látod így, ha a fény elárasztja testedet. Így csak a sötétség leple alá merülsz s magányossá válsz.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Csepp a tengerben
Csepp a tengerben tengerré válik s élteti a világot.
Szíve a szívben boldoggá válik s élteti a világot.
Érezd a világot önmagad körül s lásd: itt van dolgod s életed.
A föld magához vonzott, hogy életet s boldogságot adjon, s te érzed: jó itt élni. S ez jó nagyon!
Tovább


Gyógyító szimbólumok Céltudatosság erősítése
A energiák áramlását te magad irányítod önmagad számára.
A cél, mit kitűzöl magad elé, lendít előre életed útján.
Bármit elérhetsz, ha igazán mersz vagy vágyni, érezni, hinni; előre haladni s nem visszanézni.
Tovább


Gyógyító szimbólumok Dolgok szétválasztása
Ami nem a tiéd: tudd, hogy képes vagy már különbséget tenni önmagad s a másik érzéseinek leválasztására.
Ne cipeld magaddal már más fájdalmát, terhét, hogy tudj újra önmagad lenni s előre haladni saját utadon.

Tovább


Gyógyító szimbólumok Szeretet befogadása
Nyílj ki s engedd át magad az érzésnek, mi melegíti lelkedet s testedet!
A szeretet folyjon tested áramlataiban, hogy boldog s egészséges légy; ...s fényed erőt adjon a melletted levőknek is.
Tovább


Gyógyító szimbólumok Egységben való ringatózás
Ha életedben újra megtalálod az egységhez való kötődést, a hovatartozást, hogy te is származol valahonnan, és tartasz valahová: ... érzed, milyen jó egységben lenni önmagaddal s a világgal.
Tovább


Gyógyító szimbólumok Jolly Joker
Ha úgy érzed, nincs válasz s nincs kiút a helyzetből, miben vagy:
...találd meg a csodát, mi benned ragyog!
Te is képes vagy megváltoztatni a helyzetet s a a világot magad körül:
...te magad vagy a megoldás!
Tovább


Gyógyító szimbólumok Az egy
A béke és harmónia simogatja lelkedet.
Vigyázz életed pillanataira s képeire, miket állítasz magad elé.
Átmossa az érzés lelked minden pontját, s úgy élhetsz ahogy az Emberhez illik:
...békében s nyugalomban önmagaddal s a világgal.


Tovább